Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

jinvestiga ksur ta’ standards ta’ mġiba etika min-naħa ta’ ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja, u jagħti kontribut biex titjieb l-imġiba fil-ħajja pubblika.

.

Ilmenti

Tista’ tilmenta mal-Kummissarju dwar imġiba mhux etika min-naħa ta’ ministri, membri tal-Parlament jew persuni ta’ fiduċja.

link

Riżorsi

Rapporti u dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissarju, u regoli ta’ etika għall-ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja.

link

Il-Kumitat għall-Istandards

Il-Kumitat tal-Parlament għall-Istandards jissorvelja x-xogħol tal-Kummissarju. Il-Kumitat huwa mmexxi mill-Ispeaker.
link

Indirizz ġdid għas-sit elettroniku tal-Kummissarju

Il-website uffiċjali tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika qed tiġi trasferita minn standardscommissioner.com għal standardscommissioner.mt. Għalhekk membri tal-pubbliku huma mitluba jżuru https://standardscommissioner.mt/?lang=mt biex jaċċessaw is-sit elettroniku tal-Kummissarju. Verżjoni kompleta tas-sit tinsab f’dan l-indirizz. Dawn il-ħoloq jistgħu jkunu utli għal min qed ifittex paġna jew dokument partikolari: Ir-rapporti dwar l-investigazzjonijiet tal-Kummissarju jistgħu jitniżżlu minn https://standardscommissioner.mt/case-reports/?lang=mt. In-nota ta’ informazzjoni…...

L-uffiċċju tal-Kummissarju jagħti sehem fl-isforzi ta’ pajjiżi oħra biex isaħħu l-etika

Fil-ġimgħat li għaddew l-uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ta kontribut għal inizjattivi biex jittejbu l-istandards ta’ etika f’pajjiżi oħra. F’April il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi, Kummissarju għall-Istandards, indirizza uffiċjali mill-aġenziji kontra l-korruzzjoni tal-Każakistan u l-Użbekistan. Il-Kummissarju tkellem dwar l-irwol tal-uffiċċju tiegħu u dwar ir-regoli ta’ etika li jorbtu l-ministri, id-deputati parlamentari u l-persuni ta’ fiduċja…...
Exterior view of the Parliament of Malta

Il-Kummissarju jipproponi li jibda jippubblika deċiżjonijiet li ilmenti m’għandhomx jiġu investigati

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ippropona li meta joħroġ deċiżjoni li ilment m’għandux jiġi investigat, għandu jkollu l-jedd li jippubblika dik id-deċiżjoni. Bħalissa, meta l-Kummissarju jinvestiga ilment ir-rapport tiegħu dwar l-investigazzjoni normalment jiġi ppubblikat. Biss, jekk il-Kummissarju jiddeċiedi li m’għandux jinvestiga l-ilment, huwa ma jistax jippubblika d-deċiżjoni tiegħu iżda jista’ biss jibgħatha lil min għamel l-ilment…...