Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

jinvestiga ksur ta’ standards ta’ mġiba etika min-naħa ta’ ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja, u jagħti kontribut biex titjieb l-imġiba fil-ħajja pubblika.

.

Ilmenti

Tista’ tilmenta mal-Kummissarju dwar imġiba mhux etika min-naħa ta’ ministri, membri tal-Parlament jew persuni ta’ fiduċja.

link

Riżorsi

Rapporti u dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissarju, u regoli ta’ etika għall-ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja.

link

Il-Kumitat għall-Istandards

Il-Kumitat tal-Parlament għall-Istandards jissorvelja x-xogħol tal-Kummissarju. Il-Kumitat huwa mmexxi mill-Ispeaker.
link

Il-Kummissarju joħroġ rapport annwali għas-sena 2023

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħareġ ir-rapport annwali tiegħu għas-sena 2023. Dan hu l-ewwel rapport annwali li jkopri l-attivitajiet tal-Kummissarju preżenti, il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi, li nħatar fit-8 ta’ Marzu 2023. Il-Kummissarju ppreżenta r-rapport lill-Ispeaker fil-5 ta’ Lulju 2024, u l-Ispeaker qiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra tad-Deputati kif titlob il-liġi fit-8 ta’ Lulju. Matul l-2023 il-Kummissarju…...

Indirizz ġdid għas-sit elettroniku tal-Kummissarju

Il-website uffiċjali tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika qed tiġi trasferita minn standardscommissioner.com għal standardscommissioner.mt. Għalhekk membri tal-pubbliku huma mitluba jżuru https://standardscommissioner.mt/?lang=mt biex jaċċessaw is-sit elettroniku tal-Kummissarju. Verżjoni kompleta tas-sit tinsab f’dan l-indirizz. Dawn il-ħoloq jistgħu jkunu utli għal min qed ifittex paġna jew dokument partikolari: Ir-rapporti dwar l-investigazzjonijiet tal-Kummissarju jistgħu jitniżżlu minn https://standardscommissioner.mt/case-reports/?lang=mt. In-nota ta’ informazzjoni…...

L-uffiċċju tal-Kummissarju jagħti sehem fl-isforzi ta’ pajjiżi oħra biex isaħħu l-etika

Fil-ġimgħat li għaddew l-uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ta kontribut għal inizjattivi biex jittejbu l-istandards ta’ etika f’pajjiżi oħra. F’April il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi, Kummissarju għall-Istandards, indirizza uffiċjali mill-aġenziji kontra l-korruzzjoni tal-Każakistan u l-Użbekistan. Il-Kummissarju tkellem dwar l-irwol tal-uffiċċju tiegħu u dwar ir-regoli ta’ etika li jorbtu l-ministri, id-deputati parlamentari u l-persuni ta’ fiduċja…...