Il-Kumitat għall-Istandards

Il-Kumitat Permanenti għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

L-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika jaħseb għat-twaqqif fil-Parlament ta’ Kumitat Permanenti għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika. Il-Kumitat jinkludi fih żewġ deputati parlamentari min-naħa tal-gvern u żewġ deputati min-naħa tal-oppożizzjoni. Il-Kumitat hu mmexxi mill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati, li għandu vot deċiżiv f’każi fejn iż-żewġ naħat ma jaqblux.

Il-Kumitat għall-Istandards huwa l-uniku kumitat parlamentari fejn iż-żewġ naħat tal-Kamra għandhom rappreżentanza ndaqs. F’kumitati oħra l-gvern għandu maġġoranza, li tirrifletti l-kompożizzjoni tal-Kamra kollha kemm hi.

L-irwol tal-Kumitat hu li jissorvelja x-xogħol tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika u jikkunsidra r-rapporti li jibgħatlu l-Kummissarju wara l-investigazzjonijiet tiegħu.

Jekk il-Kummissarju jsib li xi ministru, segretarju parlamentari, membru tal-Parlament, jew persuna ta’ fiduċja tkun aġixxiet ħażin, u l-Kumitat jaqbel, il-Kumitat jista’ jċanfar lill-persuna investigata jew jitlob apoloġija mingħandha. Il-Kumitat jista’ wkoll jirrakkomanda li l-awtoritajiet relevanti (inkluż il-Parlament innifsu, fil-każ ta’ membru tal-Parlament) jieħdu miżuri oħra bħala rimedju għall-imġiba ħażina.

Jekk il-Kumitat ma jaqbilx mar-rapport tal-Kummissarju, jista’ jiddeċiedi li l-każ għandu jkompli jiġi investigat. Din l-investigazzjoni tista’ ssir mill-Kummissarju fuq talba tal-Kumitat, jew mill-Kumitat stess bl-għajnuna tal-Kummissarju. Inkella l-Kumitat jista’ sempliċiment jiċħad il-konklużjonijiet tal-Kummissarju u jagħlaq il-każ, iżda jekk jagħmel hekk għandu jgħid għalfejn ma qabilx mal-konklużjonijiet tal-Kummissarju.

Aktar tagħrif dwar il-Kumitat għall-Istandards jinsab fil-paġna uffiċjali tiegħu.

Tista’ tinteressak il-paġna dwar

Xogħol il-Kummissarju